ธุรกิจเครือข่ายเป็นความสวยงามแห่งสายสัมพันธ์ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ร้อยเรียงรวมพลังร่วมกันสร้างองค์กร ช่วยเหลือ และพึ่งพา เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพราะสมาชิกทุกท่านต่างล้วนเป็นทั้งหุ้นส่วนและเจ้าของบริษัทร่วมกัน จากแผนธุรกิจซึ่งคำนวณผลตอบแทนจากราคาสมาชิกตั้งแต่บาทแรก

              ด้วยความที่เราเป็นหนึ่งในคนเครือข่าย เข้าใจและรู้ซึ้งถึงการทำธุรกิจเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาแผนโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ง่าย และยุติธรรม เพื่อให้สมาชิกเริ่มต้นมีรายได้ที่มั่นคงเป็นลำดับแรก สามารถคำนวณและตรวจสอบได้ทุกขณะ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ซับซ้อน อันเป็นปฐมเหตุให้องค์กรมั่นคงและยั่งยืน

             เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมะสมเพื่อให้ฐานของผู้ร่วมธุรกิจกว้างขวางที่สุด จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายสไตล์ ใช้แล้วเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น มีความโดดเด่น เรายังมีระบบการพัฒนาและสนับสนุน เพื่อให้เหล่าสมาชิกเป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงระบบการบริการติดตามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลังการใช้ เพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจของบริษัท เพื่อสานสายสัมพันธ์ ตอบคำถามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจ และเอื้อประโยชน์ให้มีการใช้ซ้ำ สนับสนุนให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อนักธุรกิจของบริษัท

           จากประสบการณ์การคิดและพัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงมุ่งหวังจะนำพาธุรกิจเครือข่ายไทยเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ในระยะเวลาอันใกล้นี้

     “ด้วยการปิดจุดอ่อนในทุกมิติ Newness Plan จึงเป็นทางเลือกใหม่ของนักธุรกิจเครือข่าย ซึ่งจะสร้างความสำเร็จได้ง่ายดาย อย่างมั่นคงและถาวร"

 

        

   

กรรมการบริหาร

ฝ่ายการเงิน

 

ประธานกรรมการ

 

กรรมการบริหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายเสนีย์ อำนวยผล   น.ส.ภัทรปภา กุลศศิธารา   น.ส.วรพรรษสร ศศิโรจน์โสภณ

 
      ด้วยประสบการณ์ในด้านบริหารการเงินมามากกว่า32 ปีจึงมีความรู้และเข้าใจถึงแผนธุรกิจต่างๆ ว่า ผลตอบแทนในด้านของผู้ลงทุน และผู้ร่วมธุรกิจ ทําแล้วจะได้ผลตอบแทนอย่างไร คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ยาวนานและยั่งยืนแค่ไหน เมื่อก้าวเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายขายตรง จึงรู้ซึ้งถึงจุดอ่อนของแผนการจ่ายผลตอบแทนในปัจจุบันว่า ไม่เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกสามารถยึดเป็นรายได้ที่มั่นคงและร่ำรวยได้อย่างแท้จริง เมื่อเกิดปัญหาในด้านโครงสร้างของแผนการจ่ายผลตอบแทน ทําอย่างไรสมาชิกเริ่มต้นจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเวลาและ แรงกายที่เสียไป เพื่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และทําได้ง่าย

     Newness Plan จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองและปิดจุดบอดของแผนการจ่ายผลตอบ แทนเดิมๆ ในระบบเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขายตรงไทย จึงเริ่มต้นขึ้น ณ ที่บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ แห่งนี้เป็นที่แรก

 


     ดีนอล์คือ องค์กรธุรกิจเครือข่ายที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเหล่าสมาชิก เราเป็นองค์กรที่เติมเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยทัศนคติแห่งการยึดมั่น มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกๆคน ที่อยู่รอบตัวเรา มีเพียงโอกาส " ชนะทั้งสองฝ่าย(win-win) " เท่านั้น ที่เราจะส่งมอบให้กับทุกท่าน และในฐานะที่มีความคิดมุ่งไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว เรามองเห็นอนาคตที่มีความเป็นไปได้แบบไร้ขีดจํากัด

     นโยบายการพัฒนาแผนโครงสร้างธุรกิจ เรามุ่งเน้นให้มีการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม และมีแบบแผนที่ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน โดยจ่ายจากยอดขาย เราต้องการให้ความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายกลับคืนมา ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม โดยแนวคิดว่าผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รายได้ของสมาชิกทุกๆคนจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากการกินดี-บอกต่อ-ซื้อซ้ำ ซึ่งเรียกว่า รายได้แบบ Passive Income

 

 
    ทุกคนล้วนมีความฝัน ฝันที่จะสร้างอาชีพที่มั่งคงให้ตนเองและครอบครัว แต่จะมีสักกี่คนที่ทำฝันนั้นให้เป็นจริง เพราะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากมายที่จะขับเคลื่อนฝันนั้นสู่ความจริง

     บริษัท ดีนอล์(ประเทศไทย) จำกัด เราทั้ง 3 คน ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างอาชีพที่มั่นคง เพื่อทำความฝันของทุกคน ให้เป็นจริง โดยการมอบโอกาสทางธุรกิจด้วยแผนโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรม ภายใต้ชื่อ “Newness Plan” เรา จ่ายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยคำนวณจากยอดขายจริง ไม่ใช่PV และผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มมีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ได้จริง

วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์


     เราจะเป็นบริษัทแรก ที่ปฏิวัติแผนการจ่ายผลตอบแทนจากฐาน PV ( Point Value ) เป็นการจ่ายจากฐานราคาสมาชิก เป็นต้นแบบให้บริษัทเครือข่ายในเมืองไทยต้องเดินตาม เพื่อความเป็นธรรมต่อเหล่ามวลสมาชิก และจะทําให้ระบบนี้แพร่กระจายไปทั่วโลก         ดีนอล์เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ เราพร้อมที่จะนําพาทุกท่านสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิต ทุกท่านจงวางใจและเชื่อมั่นว่า “เราจะสําเร็จไปพร้อมกัน”        เรามาร่วมกันสานฝันของทุกคนสู่ความจริงด้วย Newness Plan ณ บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด
policy3.png