ธุรกิจเครือข่ายเป็นความสวยงามแห่งสายสัมพันธ์ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ร้อยเรียงรวมพลังร่วมกันสร้างองค์กร ช่วยเหลือ และพึ่งพา เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพราะสมาชิกทุกท่านต่างล้วนเป็นทั้งหุ้นส่วนและเจ้าของบริษัทร่วมกัน จากแผนธุรกิจซึ่งคำนวณผลตอบแทนจากราคาสมาชิกตั้งแต่บาทแรก

              ด้วยความที่เราเป็นหนึ่งในคนเครือข่าย เข้าใจและรู้ซึ้งถึงการทำธุรกิจเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาแผนโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ง่าย และยุติธรรม เพื่อให้สมาชิกเริ่มต้นมีรายได้ที่มั่นคงเป็นลำดับแรก สามารถคำนวณและตรวจสอบได้ทุกขณะ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ซับซ้อน อันเป็นปฐมเหตุให้องค์กรมั่นคงและยั่งยืน

             เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมะสมเพื่อให้ฐานของผู้ร่วมธุรกิจกว้างขวางที่สุด จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายสไตล์ ใช้แล้วเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น มีความโดดเด่น เรายังมีระบบการพัฒนาและสนับสนุน เพื่อให้เหล่าสมาชิกเป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงระบบการบริการติดตามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลังการใช้ เพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจของบริษัท เพื่อสานสายสัมพันธ์ ตอบคำถามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจ และเอื้อประโยชน์ให้มีการใช้ซ้ำ สนับสนุนให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อนักธุรกิจของบริษัท

           จากประสบการณ์การคิดและพัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงมุ่งหวังจะนำพาธุรกิจเครือข่ายไทยเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ในระยะเวลาอันใกล้นี้

     “ด้วยการปิดจุดอ่อนในทุกมิติ Newness Plan จึงเป็นทางเลือกใหม่ของนักธุรกิจเครือข่าย ซึ่งจะสร้างความสำเร็จได้ง่ายดาย อย่างมั่นคงและถาวร"

 

 01

บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด


851 (หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส์ ซ.46)

ซ.เคหะร่มเกล้า64 แขวงคลองสองต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทร.089-886-9130 , 089-771-2376

DSC06840

 

 

policy3.png